Vernacular Hub – Yorùbá Sound Dictionary

Useful Phrases

Káàbọ̀!
Ẹ káàbọ̀! 

Welcome

O ṣé

Ẹ ṣé

Thank You

Ó dàbọ̀

Goodbye

Kín ni orúkọ ẹ?

Kín ni orúkọ yín?

What is your name?

Orúkọ mi ni ___

My name is ___

Ọmọ ọdún mélòó ni ẹ́?

Ọmọ ọdún mélòó ni yín?

How old are you?

Ọmọ ọdún ______ ni mí.

I am ____ years old

Báwo ni?

How are you?

Kí ló ń ṣẹlẹ̀?

What’s up?

Dáadáa la wà

We are okay

Dáadáa ni mo wà.

I am great

Mo wà ní àlàáfíà.

I’m well

Kì lo fẹ́ ?
Kì lẹ fẹ́ ?

What do you want?

Mo fẹ́ ____

A fẹ́ _____

I want______
We want____

Kì lo fẹ́ jẹ ?
Kì lẹ fẹ́ ?

What do you want to eat?

Mo fẹ́ jẹ____
A fẹ́ jẹ_____

I want to eat___
We want to eat___

Bẹ́ẹ̀ ni 

Yes

Bẹ́ẹ̀ kọ́  / Rárá  / Irọ́ 

No

Bóyá 

Maybe

N kò mò 

I don't know

Ṣé ó yé ọ?

Ṣé ó yé yín?

Do you understand?

Ó yé mí 

I understand?

Kò yé mí

I don’t understand

Mo gbàgbé / Mo ti gbàgbé

I forgot / I have forgotten

Ṣé ó rántí?
Ṣé ẹ rántí?

Can you remember?

Mi ò rántí


I can’t remember.

Mo rántí


I remember.